Telefon komórkowy+48 607 653 837
tel/fax 22 730 15 42

Oferta

Zakres obsługi Biura Rachunkowego KAPITAL obejmuje między innymi:

Usługi rachunkowo-podatkowe

- Prowadzenie Ksiąg rachunkowych
- Prowadzenie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- Ryczałt ewidencjonowany
- Rejestry i ewidencje podatku od towarów i usług (VAT)
- Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export
- Ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
- Roczne sprawozdania finansowe
- Zeznania roczne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)

Usługi kadrowo-płacowe

- Prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych
- Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
- Obsługa dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
- Sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R, zeznań rocznych pracowników PIT-11
- Sporządzanie deklaracji PFRON
- Rozliczanie delegacji służbowych
- Sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (zlecenie i dzieło)

Usługi inne

- Doradztwo w wyborze formy opodatkowania
- Reprezentowanie Klienta przed US, ZUS
- Przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji drogą spisu z natury
- Sporządzanie analiz finansowych, raportów okresowych
- Opracowanie Zakładowego Planu Kont, Polityki rachunkowości, Instrukcji obiegu dokumentów, Regulaminu    pracy i wynagrodzeń, ZFŚS, decyzji BHP itp. aktów
- Sporządzanie sprawozdań GUS, NBP
- Wyprowadzanie zaległości, korekty błędnych księgowań, korekty deklaracji
- Sporządzanie wniosków o zwrot VAT materiałów budowlanych osobom fizycznym (VZM-1)
- Inne usługi wg potrzeb Klienta

Copyright by www.kapitalbiuro.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.                                                                                                                                          by Damian W.