+48 607 653 837 rachunkowe@kapitalbiuro.pl

Oferta

Usługi rachunkowo-podatkowe

 Prowadzenie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  Rejestry i ewidencje podatku od towarów i usług (VAT)

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Roczne sprawozdania finansowe

 Ryczałt ewidencjonowany

Zeznania roczne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)

Usługi kadrowo-płacowe

Prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych

  Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac

  Sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R, zeznań rocznych pracowników PIT-11

  Obsługa dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS

  Sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (zlecenie i dzieło)

 

Usługi inne

  Sporządzanie analiz finansowych, raportów okresowych

  Sporządzanie sprawozdań GUS

  Wyprowadzanie zaległości, korekty błędnych księgowań, korekty deklaracji

  Inne usługi wg potrzeb Klienta

Usługi rachunkowo-podatkowe

 Prowadzenie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  Rejestry i ewidencje podatku od towarów i usług (VAT)

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Roczne sprawozdania finansowe

 Ryczałt ewidencjonowany

Zeznania roczne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)

Usługi kadrowo-płacowe

Prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych

  Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac

  Sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R, zeznań rocznych pracowników PIT-11

  Obsługa dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS

  Sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (zlecenie i dzieło)

 

Usługi inne

  Sporządzanie analiz finansowych, raportów okresowych

  Sporządzanie sprawozdań GUS

  Wyprowadzanie zaległości, korekty błędnych księgowań, korekty deklaracji

  Inne usługi wg potrzeb Klienta

Zapraszamy do współpracy z Biurem rachunkowym KAPITAL